Julestjerne ‘Annette Hegg’

 Euphórbia pulchérrima, ‘Annette Hegg’

Annette Hegg, foredler Thormod Heggs datter, og planten hun gav navn til. Foto: Sønstrød Fotografene

Generell historie:

Euphórbia pulchérrima eller julestjerne har nå blitt vår mest populære plante i julen. Den tilhører Vortemelkfamilien, og stammer opprinnelig fra de tropiske områdene i Mellom-Amerika og Mexico, der den vokser som buskete trær på opptil fem meters høyde. De første som kultiverte julestjerne var Aztekerne i Mexico; for indianerne var planten et symbol for renhet. Planten ble også brukt som febermedisin og til plantefarging.

Det er ukjent når julestjerne først ble knyttet til den kristne julefeiringen, men Fransiscaner-prester bosatt i Mexico tok på 1700-tallet blomsten i bruk for å markere høytider, fordi det var den eneste planten som blomstret rundt juletider.

De egentlige blomstene på denne arten er små og gule, og sitter i midten av de strålende røde bladene som gjør julestjernen så dekorativ. Disse røde bladene er altså ikke blomster, men fargede høyblad som utvikles sammen med blomstene bare når dagene er korte.

Plantens historie

Den moderne dyrkingen av julestjerne begynte på 1920-tallet i California.

I 1967 ble sorten ‘Annette Hegg’ introdusert av Thormod Hegg på Lier. Sorten var den første som grenet seg selv. Sammen med andre som også fikk denne egenskapen revolusjonerte de dyrkingen av julestjerne, og gjorde det enklere å produsere dem som potteplanter med flere blomster.

Det er lenge siden ‘Annette Hegg’ gikk ut av produksjon i Norge, og den har vært vanskelig å finne, men UMB på Ås hadde to planter av sorten. Dette er planter som for flere år siden ble bestilt fra Ecke Ranch i USA med tanke på forsøk.

I Kulturminneåret 2009 ble ‘Annette Hegg’ presentert som Ukas kulturminneplante like før jul på Genressurssenterets nettsider. Les mer.

Formering og stell:

Julestjerne må ikke stå for kaldt , og ikke overvannes. Begge deler kan gjøre at den kaster blader.

Planten kan skaffes fra:

Kan fås fra Arboretet på Milde utenfor Bergen.