Historiske inneplanter

Ved det Norske Arboret på Milde ved Bergen ble det i 2005 etablert en samling av gamle inneplanter for stuebruk. I Norge fins det lange tradisjoner for utvikling og salg av veksthusplanter, både for bruk innendørs og som utplantingsplanter. Som en del av PLANTEARVEN har mange av de eldre plantene stor verdi med tanke på bevaring av mangfold og genressurser for ettertiden.

Genressursutvalget fikk i 2002 utredet behovet for bevaring i rapporten Historiske veksthusplanter. Kartlegging av norske og gamle veksthusplanter, skrevet av Torfinn Hodnebrog ved Høgskolen i Agder. Innsamlingen har fulgt anbefalinger i denne rapporten. De fleste sortene som er omtalt som bevaringsverdige i denne rapporten er nå bevart.

Samlingen på Milde har flere funksjoner; Sorter som kunne gått tapt blir tatt vare på, en viktig del av PLANTEARVEN vises fram for publikum og samlingen kan benyttes som mormateriale for bedrifter, institusjoner eller privatpersoner som ønsker å bruke de gamle plantene. Kanskje kan også etterspørselen bli så stor at plantene igjen kommer i produksjon? Oversikt over sortene som finnes i samlingen på Milde finner du her.

Plantene kan skaffes
Noen av plantene er fortsatt i produksjon, og kan skaffes fra produsenten. De fleste er imidlertid gått ut av produksjon, og da er det Genressurssenterets intensjon at planter skal kunne skaffes fra vår bevaringssamling. Endel av plantene i samlingen er imidlertid små og mulighetene for å sende ut planter eller stiklinger er begrenset. Blir etterspørselen stor kan igjen det bli aktuelt at noen produserer og selger plantene på vanlig måte.