Prydplanter

 
 

Store samlinger av tradisjonelle stauder og løkvekster finnes ved de botaniske hagene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo. Planter er kartlagt og samlet inn i alle landsdeler og bevaringssamlinger er etablert disse fem stedene. Mindre samlinger finnes ved lokale museer, bygdetun o.l.

Historiske roser er også kartlagt og samlet inn, og samlinger finnes sammen med staudesamlingene i Bergen, Oslo og Kristiansand, og dessuten i en egen samling for videre undersøkelser ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap på Ås.

Sibirvalmue finnes gjenstående i mange gamle hager. Foto Åsmund Asdal

Sibirvalmue finnes gjenstående i mange gamle hager. Foto Åsmund Asdal

Mer om bevaringssteder for prydplanter kan leses på denne siden.

Mer om hvilke planter som finnes i hvilke samlinger kan du finne på denne siden.