Frukt og bær

I samarbeid med bygdetun, skoler og lokale museer og Graminor er det opprettet 13 klonarkiv med sorter av de fire fruktslagene.

Tilsammen finnes ca 400 forskjellige sorter i disse samlingene. Dette antallet fordeler seg på ca 275 eplesorter, 50 pæresorter, 50 plommesorter og 25 kirsebærsorter.

En database som viser status for bevaring av norske mandatsorter av frukt finnes her. Foreløpig vises kun mandatsortene, som er de sortene som er vurdert å ha nasjonal verdi som genressurs. I tillegg har klonarkivene mange andre lokale sorter. Informasjon om disse vil komme etterhvert.

På databasen kan det søkes på sortsnavn og du får opplyst hvilke sorter som finnes bevart hvor, eventuelt om sorten er etterlyst av Genressurssenteret. Her finnes også bilder og omtaler av endel av sortene. Det vil komme flere bilder og omtaler etterhvert.

Vi ser gjerne at de gamle sortene kommer “til heder og verdighet” igjen og tas i bruk. Klikk her for å se nærmere om hvordan trær av de gamle sortene kan skaffes.