Judiths urtehage

Judith van Koesveld som guide i Steinhagen på Finneset som er en av bevaringssamlingene for gamle hageplanter i Lofoten.

Judiths Urtehage er et enkeltpersonsforetak, etablert i Lofoten, Kabelvåg i 2003. 

Bedriften har spesialisert seg på dyrking, sanking og foredling av økogolgiske urter og ville planter og bær. 

Den historisk betydningsfulle seiersløk (Allium victorialis) som er funnet i stor utbredelse på Vestvågøy, forvillet fra gamle hager, er blitt anvendt i produksjonen, og selges i dag over store deler av Nord-Norge som en pesto på glass (seiersløkpesto). 

Bedriften har ellers drevet med prosjekter innen bevaring og stell av gamle hager i Lofoten og bevaring av historiske stauder. Flere stauder oppformeres og har fått benevnelsen PLANTEARVEN-stauder.

 
Judiths Urtehage v/ daglig leder Judith van Koesveld 
Åsveien 47 , 
8310 Kabelvåg 
tlf. kontor 76 07 15 66 / mobil 905 47 229 
e-post: judiths.urtehage@gmail.com

 
PLANTEARVEN-planter som produseres og selges fra Judiths Urtehage:
(se omtale av plantene via menyen til venstre)

Toppslirekne - Aconogonum divaricatum    
Seiersløk - Allium victorialis     
Stjerneskjerm - Astrantia major           
Småhjerte – Dicentra formosa 
Purpurmjødurt – Filipendula purpurea
Præriemjødurt – Filipendula rubra    
Englenderiris – Iris latifolia     
Pyreneersildre – Saxifraga x geum   
Krusbladet reinfann – Tanacetum vulgare ‘Crispum’  
Tellima – Tellima grandiflora   
Gul lupinsøster – Thermopsis montana