Gamle Hvam museum

Gamle Hvam museum er en av Genressurssenterets bevaringssamlinger for historiske hageplanter. Hageanlegget på Gamle Hvam inneholder mange gamle stauder og endel busker som for det meste er samlet inn fra gamle hager i Østlandsområdet.

Se nærmere presentasjon av bevaringsstedet og oversikter over hvilke planter som bevares på denne nettsiden.

I tillegg til å stille mormateriale av de bevarte plantene

til disposisjon for gartnerier og staudeprodusenter, kan besøkende kjøpe noen av plantene som er bevart under åpne arrangementer på museet. I den grad planter i hagen kan deles fra selges det ferdig pottede planter ved den årlige hagevandringen i begynnelsen av juli og på Gamle Hvamsdagen ca 20. august.

Program og kontaktopplysninger for Gamle Hvam museum finnes på http://www.akersmus.no/gamlehvam/

Tilgjengelige planter:

De PLANTEARVEN®-plantene som du kan håpe på å finne til salgs når du besøker Gamle Hvam er:

  • Stjerneskjerm – Atrantia major
  • Hvit ridderspore – Delphinum hybridum
  • Sibiriris – Iris sibirica
  • Storkonvall  – Polygonatum multiflorum
  • Prydsvinerot – Stachys macrantha
  • Gjerdesolhatt – Rudbeckia laciniata
  • Iris ‘Sapphire’
  • Gul daglilje – Hemerocallis ‘Apricot’
  • + noen gamle typer av hageaurikler / Primula x pubescens

Opplysninger om plantene finner du under menypunkt PLANTEARVEN® planter til venstre.

Besøksadresse: Hvamsveien, 2165 Hvam
E-post: mari@gamlehvam.no
Kontaktperson: Mari Marstein

Foto: Mari Marstein