PLANTEARVENs produsenter

Gamlehagen i Ringve botaniske hage, som er en av Genressurssenterets bevaringssamlinger for historiske hageplanter, og som har levert mormateriale av mange planter til oppformering hos staudeprodusentene. Foto: Ane S. Guldahl.

Historiske stauder registrert som PLANTEARVEN®-planter produseres eller er til oppformering hos nå tilsammen 12 planteskoler eller staudegartnerier. Produsentene blir presentert med omtale, kontaktopplysninger og informasjon om hvilke stauder de produserer på denne siden.

Foreløpig er det bare Judiths Urtehage og Gamle Hvam museum som er presentert, men flere vil komme etterhvert. Klikk deg inn på sidene fra menyen til venstre.
Opplysninger om PLANTEARVEN®-plantene finnes også via menyen til venstre.