Plantearvenprisen 2010

Prisvinner Idar H. Jansen

img_46192Idar H. Jansen får prisen for sitt omfattende og entusiastiske arbeid med å bevare gamle hageroser. Siden han midt på 80-tallet hørte et foredrag om gamle roser har han samlet roser og kunnskap om roser, og blant amatører er han i dag ganske sikkert landets mest kunnskapsrike når det gjelder de historiske rosene.

I hagen på Jørpeland, som er på under et dekar, er det i dag samlet ca 250 roser. Halvparten av dem er gamle historiske roser og uten Jansens innsats hadde flere av dem kanskje forsvunnet. Hvert år tas det inn nye og gamle historiske roser til hagen. Mer informasjon om rosene og hagen finnes på Jansens egen nettside Velkommen til Rosehagen.

Her finnes også informasjon om norsk og internasjonal roselitteratur. Jansens kunnskap om roser og roselitteratur er svært omfattende, og han har faktisk lært seg flere språk for å kunne lese utenlandske bøker om roser. Den kunnskapen har han også rundhåndet delt med andre, på foredrag, ved besøk i egen hage, på stands på messer og gjennom artikler i Roseforeningens tidsskrift Rosebladet. En omfattende dokumentasjon om ca 2000 historiske roser over 430 sider er skrevet og foreløpig kun tilgjengelig elektronisk.

Jansen er like raus når det gjelder å dele rosene han har samlet med andre, og slik har han bidratt til at nesten utryddede roser nå finnes i mange hager. Noen av dem han har funnet blir i dag også produsert og er til salgs fra rosegartnerier i flere nordiske land.