Plantearvenprisen 2008

Foto: Agnar Kvalbein

Foto: Agnar Kvalbein

Prisvinner Styrkar Foss

Styrkar Foss har i størstedelen av sin yrkeskarriere arbeidet med forskning og forsøksarbeid i gras ved Bioforsk Kvithamar, med frøavl, sortsutvikling og dyrkingsteknikk som viktigste fagområder. Etter at han ble pensjonist har han fortsatt sitt engasjement for bedre sortsmateriale for grøntanleggsektoren. Han har foredlet fram mange plantesorter og fikk sin siste sort godkjent i 2004, i en alder av 81 år.

Innsamling av plantemateriale fra norsk natur og utprøving av utallige funn har vært utgangspunkt for sortene som Styrkar Foss har laget. Han var en pioner når det gjaldt å se verdien i vårt eget genetiske materiale, framfor å satse på importerte sorter. Vinterherdighet, motstandsdyktighet mot sykdommer og frøavlsegenskaper var viktige egenskaper som han fant i planter fra norsk flora.

I siste del av yrkeskarrieren ble plen og grøntanlegg en viktig arena, og det å finne plantemateriale som passet spesielt for golfbaner var en av de store utfordringene som Styrkar Foss lyktes med. Han var en mye brukt foredragsholder, og ofte benyttet han muligheten til å argumentere for norske plenfrøblandinger framfor import med mye frø av utenlandsk raigras, noe som var en av hans kjepphester.

Det nevnes også at Styrkar Foss i flere perioder har arbeidet med bistandprosjekter der han også gjorde en stor innsats for å få fram bedre tilpassede plantesorter og bedre frøavlsmetoder.

Foto: Sølvi Svendsen

Foto: Sølvi Svendsen

Prisvinner Knut Langeland

Knut Langeland er fotograf av yrke, men har de siste 25 år vært en av vårt lands store formidlere av kunnskap om blomstrende hageplanter, deres estetikk, egenskaper og historie. Genetisk variasjon og mangfold hos hageplantene og bevaring av tradisjon har alltid vært sentral i hans dokumentasjon og formidling.

Dette budskapet, som passer svært godt med våre målsettinger om bevaring og bruk av genetisk mangfold, har han formidlet som norsk redaktør av et nordisk hagetidsskrift, som forfatter av et svært stort antall artikler i aviser og tidsskrifter, i en rekke bøker og gjennom kåseri og foredrag.

Knut Langeland har i mange år vært med i gruppen av entusiastiske fagpersoner som har registrert og samlet inn historiske hageplanter i Østlandsområdet. Han har dermed bidratt til at mange sjeldne og truede hageplanter er samlet inn. Mange av dem befinner seg nå i Oldemors hage på Tøyen.

Han har i hele sitt forfatterskap vært opptatt av å få med historien for de enkelte arter og sorter. Han har forsket i gamle arkiver og bibliotek her i Norge og i utlandet og på den måten fått fram mye kunnskap om tradisjon og bruk av hageplanter i Norge. Et eksempel på det er han siste bok om Hageliv på Aulestad. Hans store bok om Stauder i norske hager vil bli stående som et standardverk på grunn av sitt omfang og nøyaktighet.

Knut Langeland er svært kunnskapsrik og er kanskje den her i landet som vet mest om utviklingen i bruk av blomsterplanter i norske hager. På grunn av sine store kunnskaper blir han også benyttet som konsulent i restaurering av gamle hager, og han er da alltid nøye med å påpeke at gamle hager bør settes i stand med så autentisk plantemateriale som mulig.