Plantearvenprisen 2006

abellingsenPlantearvenprisen Anne Brit Ellingsen

Anne Brit Ellingsen får prisen for arbeidet med å ta vare på den spesielle Stjernehagen på Å i Lofoten i mer enn 50 år. Anne Brit Ellingsen er født i 1919 og flyttet til tettstedet Å ytterst i Lofoten i 1939. Der overtok hun etter hvert ansvaret for svigermor Borghild Ellingsens hage, som inneholdt mange gamle stauder og andre hageplanter. Denne hagen, som nå bærer navnet Stjernehagen, har hun selv holdt ved like helt fram til i dag. Selv etter at hun flyttet til Oslo midt på 1980-tallet har hun hver sommer reist tilbake til Å for å stelle og vedlikeholde hagen.

Hagen er holdt ved like med de samme plantene som ble plantet der av svigermoren i perioden 1910-1920. I en lang periode i hagekulturen er gamle planter blitt byttet ut med nye, men Anne Brit Ellingsen har i alle år holdt på de gamle staudene og ikke plantet inn noe nytt. Alle planter som nå finnes i hagen var der da hun kom til Å i 1939. Noen planter er forsvunnet, men fortsatt finnes 29 arter og sorter av gamle stauder i hagen. Noen av disse er i dag sjeldne og svært verdifulle, og de er flotte morplanter for produksjon av PLANTEARVEN-planter, slik at andre etter hvert også kan få glede av de gamle plantene.

Uten at det har hatt betydning for tildelingen nevnes at ideen til å opprette PLANTEARVEN-prisen ble unnfanget da Genressursutvalget for planter besøkte Stjernehagen sommeren 2005.

Prisvinner Erling Olsen

Erling Olsen var i mange år foredler av fôrplanter ved Statens Forskingsstasjon Løken i Valdres (nå Bioforsk Øst Løken). I denne perioden ble det fra Løken lansert flere sorter gras som har hatt stor betydning for norsk fôrproduksjon: Leik rødsvingel, Leikund hundegras, Leikra engrapp, Leikvin engkvein og Løfar bladfaks. Deretter var han i nærmere ti år ansvarlig for såvareavdelingen i Strand Brænderi.

Som pensjonist har han ytterligere økt innsatsen med vedlikehold og spredning av plantemateriale av ulike slag. Først og fremst er hans innsats for vedlikehold av potetsorter imponerende, og samlingen består nå av over 170 ulike potetsorter. På småbruket i Snertingdalen på 550 moh blir dessuten mange sorter av korn, frukt og bær benyttet, og sauene hans holder kulturlandskapet åpent mens de beiter på sorter han selv har vært med å foredle fram.

Erling Olsen er også en aktiv foredragsholder, ofte med bevaring og bruk av gamle sorter av jord- og hagebruksplanter som tema. Han har også levert mye gammelt plantemateriale som ikke er i ordinær handel til museer og bygdetun rundt om i landet og til privatpersoner.

Prisvinner Judith van Koesveld

Judith van Koesveld er utdannet gartner og driver den økologiske urtehagen i Kabelvåg. Hun får prisen for arbeid med kartlegging av gamle hageplanter, dokumentasjon av historie, vedlikehold av hageanlegg og bruk av plantene i museumsammenheng. Hun er også selvstendig næringsdrivende og bruker gamle planter i egen næringsutvikling. Hun har blant annet laget en seiersløkpure som ble servert ved seminarlunsjen 28. november.

Arbeidet i prosjektet “Historiske hager i Lofoten” er utført i det tverrfaglige museumssamarbeidet i Lofoten; “MUSAM”. Judith har initiert prosjektet, planlagt det som et samarbeidsprosjekt med mange ulike aktører, fått det finansiert og har selv vært prosjektleder. Prosjektet er blant annet finansiert av Norsk Kulturråd og fra Riksantikvaren.

Prosjektet inkluderer blant annet vedlikehold av 6 hageanlegg der tre av hagene er knyttet til museer i Lofoten, og en av de privateide er Stjernehagen til Anne Brit Ellingsen på Å.

Prosjektet planlegges videreført i prosjektet “Den verdifulle kystkulturen” der den gamle hagekulturen skal synliggjøres i turistsammenheng og presenteres som verdifulle kulturminner.

Den nevnte seiersløkpureen er laget av den historiske planten Allium victorialis, som er en karakterart i Lofoten. Den er et PLANTEARVEN® – produkt sammen med flere gamle stauder som blir oppformert og solgt fra bedriften Judiths urtehage.