Plantearvenprisen

For å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke våre genressurser er PLANTEARVEN–prisen opprettet. Prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer målsettinger om bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk mangfold og variasjon.

Prisen består av et unikt PLANTEARVEN-trykk av Ås-kunsteren Otto Østenstad og et diplom. PLANTEARVEN-trykket er et nummerert grafisk trykk med et opplag på 50.

Tildelinger av PLANTEARVEN-prisen

PLANTEARVEN-prisen for 2012 ble tildelt Stephen Barstow fra Malvik i Sør-Trøndelag. Overrekkelsen fant sted på konferansen Genetic Resources – a tresure trove for the future på Kringler gård ved Gardermoen 22. og 23. november 2012. Les begrunnelse for tildelingen her.

PLANTEARVEN-prisen for 2011 ble tildelt Johan Swärd fra Gran på Hadeland. Overrekkelsen fant sted på konferansen Mennesket og naturarven på Tjøme 15. november 2011. Les begrunnelse for tildelingen her.

PLANTEARVEN-prisen for 2010 ble tildelt Idar H. Jansen fra Jørpeland i Rogaland. Overrekkelsen fant sted på Jærmuseet søndag 24. oktober 2010. Les begrunnelse for tildelingen her.

PLANTEARVEN-prisen for 2009 ble tildelt Brynhild Mørkved og Naturvernforbundet i Buskerud. Overrrekkelsen skjedde i Vågå torsdag 3. september.
Les begrunnelsene for tildelingene her.

PLANTEARVEN-prisen for 2008 ble overrakt til Knut Langeland og Styrkar Foss i Oslo 6. februar 2009.
Les begrunnelsene for tildelingene her.

Prisen for 2007 ble tildelt Magne Gullord, Andreas Hørthe og Even Bratberg.
Les begrunnelsene for tildelingen her.

PLANTEARVEN-prisen ble første gang utdelt i 2006 til Anne Brit Ellingsen, Judith van Koesveld og Erling Olsen.
Les begrunnelsene for prisutdelingen i 2006 her.