Kontaktinformasjon

PLANTEARVEN forvaltes og administreres av Norsk genressurssenter ved Norsk institutt for skog og landskap på Ås.

Genressursutvalg for kulturplanter er rådgivende organ for senterets arbeid med plantegenetiske ressurser generelt og for PLANTEARVEN spesielt.

Kontaktperson er rådgiver Åsmund Asdal

Adresse:

Norsk Genressurssenter
c/o Bioforsk Øst Landvik
Reddalsveien 215
4886 Grimstad

40622920 / 91365166
Fax 37044278

e-post: genressurser@bioforsk.no