Stor- /Vanlig snøstjerne

Chionodoxa luciliaeBoiss. [Scilla luciliae (Boiss.) Speta, Chionodoxa luciliae var. gigantea Hort., Chionodoxa gigantea Whittall]

Foto: © Per Arvid Åsen

Høyde 10-20 (30) cm., 1-2 (3) blomster pr. blomsterstilk, lyseblå med ± markert hvitt sentralparti, utgjør omtrent ¼ – ½ part av blomsterbladene, rør (3) 4-5 (6) mm, blomsterblad (15) 17-20 (25) mm lange og (3) 5-7 (10) mm brede.Blekgule støvknapper. De største blomstene i snøstjernegruppen! Bladene varierer sterkt i størrelse, ca. 5-15 mm. April.

Taksonet inneholder høyst sannsynlig også krysninger – mellom Scilla luciliae og Scilla forbesii? – disse plantene er større i alle forhold, også med flere blomster (3-6) som går mer mot lilla farge (tydelig på pressede eksemplarer). Trolig vanlig på Agder. Det finnes også planter med lyseblå blomster uten hvitt sentralparti, disse vil i nøkkelen i European Garden Flora I komme ut på Chionodoxa lochiae. Våre planter ligner på bilder på Internett av dette takson, men det er vel tvilsomt om denne finnes i Norge?

Etter at planten ble oppdaget (for andre gang) på et fjell nær Smyrna (Izmir) i Tyrkia 1877, spredte den seg raskt i Europa: innført og dyrket i England i 1878, omtalt i Danmark i 1882, dyrket i Christiania a allerede i 1885, og omtalt i Norsk Havetidende i 1888, og dyrket i Stavanger i 1896 ifølge Asche Moe sine opptegnelser.

I dag er stor snøstjerne er en populær vårblomst, i handelen, hardfør, dyrket, gjenstående og forvillet i plen, kantsoner, veikanter og kirkegårdsplener. Formerer seg med sideløk og trolig frø. Registrert med herbariebelegg fra 13 kommuner på Agder, inn til Hægebostad. En stor bestand i plenene på Amalienborg, Kirsten Flagstads hjem i Kristiansand, er kanskje rester fra den hagen som ble anlagt i 1930-årene. I Norge trolig vanlig nord til Troms, bofast ifølge Lids flora.

Tekst: © Per Arvid Åsen 16.01.2007

Agder naturmuseum og botaniske hage

per.aasen@kristiansand.kommune.no