Dvergsnøstjerne / Vårstjerne

Chionodoxa sardensis
Barr& Sugden
[Scilla sardensis (Barr & Sugden) Speta]

Foto: © Asbjørn Lie

Høyde 11-16 (23) cm, 4-11 blomster i klasen, blå, uten eller med svært svakt, hvitt sentralt parti (unntatt de hvite støvbærerne), støvknapper blekgule, rør 3-5 mm, blomsterblad 8-10 mm lange, 2-4 mm brede, de minste blomstene i snøstjernegruppen! Blad 4-12 mm brede. April.

Dvergsnøstjerne ble nevnt i Norsk Havetidende i 1888, men med sitat fra “Gartenflora”, beskrivelsene tyder på at arten ikke var kjent fra kultur i Norge på denne tiden. Dvergsnøstjernen var i dansk handel i 1893, dyrket i Stavanger 1897 og nevnt av Gran i 1923, som trolig har kjent arten i kultur?

Dvergsnøstjerne er i dag dyrket, til en viss grad gjenstående og forvillet i plen i hagen (kan dekke store flater), trolig nord til Nordland. Kjent fra 4 kommuner på Agder, bofast (forvillet?) i Drammen og Randaberg ifølge Lids flora og fotobelegg fra Å i Lofoten (Judith van Koesveld). Finnes i handelen i Norge.
Tekst: © Per Arvid Åsen 16.01.2007

Agder naturmuseum og botaniske hage

per.aasen@kristiansand.kommune.no