Hvite dupper, duppesoleie

Ranunculus aconitifolius L.’Flore Pleno’

Soleiefamilien – Ranunculaceae

duppesoleiePå 1500-tallet var planter med fylte blomster siste mote i Europa. Når de fylte artene kom til Norge er uvisst. I vår eldste hagebok, Christian Gartners Horticultura fra 1694, er en fylt soleie nevnt, nemlig orientsoleie – Ranunculus asiaticus Flore Pleno.

I Danmark er den fylte duppesoleien dokumentert dyrket fra 1817. I Norge er den omtalt i Mortensens Havebok fra 1836, og vi vet at den ble plantet i 1850 i det nye hageanlegget på Dønnes gård i Nordland.

Arten er av mange berømmet som en av de mest robuste staudene for den nordlige landsdel. Det sies at den kan ha problemer med å klare seg lenger sør i landet vårt.

I dag er hvite dupper en av de vanligste staudene i hagene i de tre nordligste fylkene. Det gjelder både i gamle og nye hager. Den er ikke uvanlig i Trøndelag, mens den på Sørlandet bare er observert i en gammel hage.

Planter med fylte blomster setter ikke frø, og all oppformering skjer ved stiklinger.

Den opprinnelige arten Ranunculus aconitifolius er viltvoksende i Mellom- og Sør-Europa. Denne brukes også som hageplante men er mye mindre vanlig. Fra gamle hager kjenner vi denne bare fra en hage i Lofoten.

Kilder

  • Fremstad, E. & Solem, T. 2005. Gamle hageplanter i Midt-Norge. – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet. Rapport botanisk serie 2005-2. 72 s.
  • Mortensen, M. 1836. Almindelig Norsk Havebog eller kort og letfattelig Anviisning til at anlægge en Urte- og Frugthave, dyrke de almindeligste Kjøkkenvæxter, Frugttræer, Blomster og Ziirplanter. Grundet paa Erfaring og flere nyere Skrifter om Havevæsenet. Gjenomgaaet, berigtiget og forøget. 151 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Schübeler, F.C. 1886-1889. Viridarium Norvegicum. Norges Væxtrige. Et bidrag til Nord-Europas Natur og Culturhistorie. – Udgiven som Universitetsprogram. Bd. I-III.
  • Ytreberg, S. 1921. Hagebok for Nord-Norge. – Utgitt av Troms Landbruksselskap. Tromsø. 198 s.
  • Åsen, P.A. 2003. Gamle stauder på Agder. – Natur i Sør. Agder naturmuseums rapportserie 2003-2. 81 s.

Tekst og foto: © Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no