Gullknapp – Fyllt engsoleie

Ranunculus acris ‘Flore Pleno’

Ranunculaceae – Soleiefamilien

gullknapp1Den vakre gullknappen må vi betrakte som en av de store klenodiene når det gjelder de gamle staudene. Den er i dag meget sjelden.

Men gullknapp er i virkeligheten en helt vanlig engsoleie eller smørblomst med fylte blomster. Er vi heldige kan vi komme over en fylt smørblomst ute i naturen. Bladene er helt like vanlige smørblomstblad. Kanskje er den av vanvare blitt luket vekk og derfor er borte fra hagene?

I Danmark er gullknapp nevnt første gang i 1688 i “Viridarium Danicum” av Kylling. Den er første gang dokumentert dyrket i 1817 og utbudt til salg i 1918. I Norge er den er nevt i Thøgersen & Christensens hagebok fra 1884.

Vi har dokumentert dyrking i apoteker Per Svendsens hage i Tromsø ca. år 1900 og i prestegårdshagen på Hadsel noen år senere. Det er flere som kan fortelle at gullknapp fantes i mormors hage, men at den nå er borte.

En dame fra Berlevåg, på Øst-Finnmarkkysten, fortalte at faren kjøpte gullknapp og sølvknapp i Tromsø i 1918 (trolig på Bjørkås gartneri). Da de kom tilbake til eiendommen etter evakueringen i 1946, var det bare sølvknappen som sto igjen.

Gullknappen fra apotekerens hage finnes fortsatt i Tromsø. Inntil nå er dette den eneste gamle gullknappen vi kjenner til i Norge.

Kilder:

  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Schübeler, F.C. 1886-1889. Viridarium Norvegicum. Norges Væxtrige. Et bidrag til Nord-Europas Natur og Culturhistorie. – Udgiven som Universitetsprogram. Bd. I-III.
  • Svendsen, P. 1903. Fra Tromsø. – Norsk Havetidend 19: 92-94.
  • Tøgersen, Th. & Christensen, P.C. 1884. Praktisk havebog 2. Om blomsterhaven samt om potteplantenes pleie og formering. Kristiania. Malling Boghandels Forlag. 92 s.
  • Ytreberg, S. 1921. Hagebok for Nord-Norge. – Utgitt av Troms Landbruksselskap. Tromsø. 198 s.

Tekst og foto:
© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø

brynhild@tmu.uit.no