Alpeslirekne

Acogonum alpinum (All.) Schur
Syn.: Polygonum alpinum All., Polygonum divaricatum L. Slireknefamilien – Polygonaceae

Foto: Brynhild Mørkved

Alpeslirekne er en rettvokst, høy plante, ca. 80-120 cm. Bladene er avlange, 2-3 cm brede, bredest ved bladfestet og fint dunhåra på undersida. Blomstene er samlet i en avlang topp med hvite blomsterdekkblad.

Alpeslirekne er brukt som hageplante i hele Norden. Hvor vanlig den har vært i bruk vet vi ikke. Den er dokumentert dyrket både i Danmark og i Sverige i 1880-årene. I norsk hagelitteratur nevnes den fra første halvdel av 1900-tallet, blant annet i Thorsruds erindringsliste fra 1928.

I gamle hager var den nokså vanlig i Målselv i Troms. Den er ellers funnet på Vestnes i Møre & Romsdal og på Bykle kirkegård i Aust- Agder (P.A. Åsen pers.medd.). Den er funnet forvillet fra hager i Sandnes, Voss, Leikanger, Sykkylven, Moskenes, Sortland og Målselv (Lid & Lid 2005).

Alpeslirekne er viltvoksende i Sør- Mellom- og Øst-Europa og Asia.

Kilder:

  • Jonsell, B. (ed) 2000. Flora Nordica. Vol.1. Lycopodiaceae to Polygonaceae. – The Bergius Foundation. The Royal Swedish Academy of Science, Stockholm. 344 s.
  • Lange, J. 1999. Kulturplantenes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. 2. udg. – DSR Forlag. 477 s.
  • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utgåva ved Reidar Elven (ed).- Det norske samlaget. 1230 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Thorsrud, A. 1928. Stauder. Erindringsliste for Hagedyrkere 1928. – Utgitt av Selskapet havedyrkningens venner.
    Bilag til Norsk havetidende nr. 2, 1928.

Tekst og foto:
© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no