Rosa Storhjelm

Soleiefamilien – Ranunculaceae

Foto: ©Brynhild Mørkved

Rosa storhjelm er en høyreist og flott plante. Blad og stilk har et litt mer brunlig skjær enn hos hovedarten. Hjelmen er lys rosa.

Det er skrevet lite om rosa hjelm. Den var dyrket i prestegårdshagen på Hadsel i Vesterålen. Materiale herfra er bevart i Tradisjonshagen ved Botanisk hage i Tromsø. Inntil nå er dette det eneste gamle materialet vi har i Norge av rosa storhjelm. Fra muntlige opplysninger vet vi at den har vært dyrket andre steder, men at plantene nå er borte.

Nyere materiale av rosa storhjelm finnes å få kjøpt. En hageeier i Tromsø har 4 forskjellige rosa storhjelmformer, formert opp fra frø fra Trädgårdsamatørene. Alle disse formene er lavere i vekst og ligner ikke planten fra Hadsel. I en annen Tromsøhage finnes en meget lys rosa storhjelm med en mye mer langsmal hjelm. Hvor den er kommet fra får vi neppe vite, da den tidligere hageeieren døde for 25 år siden.

Vi er svært interessert i opplysninger om rosa storhjelm.

Kilder:

Johansen, G.-A. 1990. Hadsel Prestegård.- Rapport. Statens fagtjeneste for landbruket.
Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.

Tekst og foto:
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
mailto:brynhild@tmu.uit.no