Ulvehjelm

Soleiefamilien – Ranunculaceae
Syn.: A. vulparia Rchb., A. lycoctonum ssp. vulparia (Rchb.) Nyman

©Brynhild Mørkved

Vi har to lys gule arter av hjelm som brukes i norske hager, nemlig ulvehjelm og gulhjelm (A. anthora). Ulvehjelm har en lang og smal hjelm, mens gulhjelmen har en mer firkantet form. Gulhjelm er angitt i noe gammel litteratur, så man bør være oppmerksom på den. Her omtales bare ulvehjelm som vi konkret har gammelt materiale av.Fra Danmark finnes ulvehjelm på en kobberstikksamling fra 1650-tallet og den ble dyrket på et gods i 1673. Mot slutten av 1700-tallet er den i god dyrkning der.

I Norge har vi ikke så mange opplysninger. I kallsboka til Steigen kirke i 1872 ser vi at ulvehjelm da ble dyrket i prestegårdshagen. Den ble også dyrket i prestegårdshagen på Hadsel først på 1900-tallet. Det er ikke funnet gammelt materialet fra Steigen, men planter fra Hadsel finnes fortsatt. Dette er så vidt vi vet det eneste gamle materialet vi har av denne arten.

Fra Stavangerområdet nevnes den i Moes blomstringsoversikter fra 1905 og med noen unntak frem til 1926.

Ulvehjelm er viltvoksende i Mellom-Europa. Som alle andre hjelmarter er den meget giftig. Rota er brukt som ulvegift, derav navnet.

Kilder:

Johansen, G.-A. 1990. Hadsel Prestegård.- Rapport. Statens fagtjeneste for landbruket.
Jonsell, B. (ed) 2001. Flora Nordica. Vol. 2. Chenopodiaceae to Fumariaceae. -
The Bergius Foundation. The Royal Swedish Academy of Science, Stockholm. 430 s.
Lange, J. 1999. Kulturplantenes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. 2. udg. – DSR Forlag. 477 s.
Moe, A. 1928. Dates of flowering for native and garden plants at Stavanger 1897-1926. – Skrifter utgitt av Det Norske Videnskabs-Akademi i Oslo. I. Matem.-Naturvid. Klasse. 1928. No 3. Oslo. 49 s.
Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
Stegen Præstegjelds Kaldsbog. Stasarkivet i Trondheim

Tekst og foto:

© Brynhild Mørkved

Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø

brynhild@tmu.uit.no