Hjelmslekten – Aconitum

Soleiefamilien – Ranunculaceae

lys-prakthjelm-s1Slekten hjelm omfatter ca. 300 arter, alle på den nordlige halvkule. Navnet kommer av den karakteristiske blomsten der to av de ytre blomsterdekkbladene er formet som en hjelm. Den hyppigste blomsterfargen er blå, men det finnes også arter med gule, hvite og rosa blomster.

Lys prakthjelm Aconitum x stoerkianum Rchb. ‘Bicolor’
De mørke blå artene ser på avstand ganske like ut, og folk flest har ikke skilt dem. Vi vet ikke hvor mange arter blå hjelm vi har i norske hager. I de siste årene er det kommet til ganske mange nye arter i hagesentrene og det finnes mange arter i de botaniske hagene. Fra gammelt av har vi regnet med at vi har to blå arter; storhjelm (Aconitum napellus) og prakthjelm (A. x stoerkianum).

I eldre litteratur nevnes også andre arter, som har vært dyrket, men som vi vet lite om i dag. Schübeler (1887) nevner to arter; storhjelm og A. ferox fra Himalaya. Aconitum ferox er nevnt i kallsboka fra Steigen prestegård i 1872, og er dyrket der. I plantelista fra Hadsel prestegård nevnes A. fischeri. Denne heter nå A. carmichaelii og kommer opprinnelig fra Sentral- og Vest-Kina. Bladlobene på denne er bare delt 2/3 ned , de er lite fliket, blanke og litt læraktige. Blomsterfargen går mer i fiolett og blomstene er tette. Den finnes i salg og har fått navnet oktoberhjelm. Nøvik har to arter med blå blomster; A. altissimum Mill. med store blå blomster og A. chinense Sieb. Man bør være oppmerksom på disse artene. Det kan hende at man kommer over gammelt materiale av dem, eller av andre arter.

De blå hjelmene er kanskje Norges vanligste hageplanter. De er mye plantet som hekk. Kjært barn har mange navn, også disse. De folkelige navnene skiller ikke artene. I nord er de mest brukte navnene: ridderspore, blåmunke, munkehette, bukkedaue, blåstengel. Lenger sør finner vi navn som duen i arken, tyrihjelm, stormhatt, blå tøffel og aronstav.

Les mer om og se bilder av de ulike artene:

Aconitum lycoctonum L. ssp. lycoctonum – Ulvehjelm
Aconitum napellus L. ssp. lusitanicum Rouy – Storhjelm
Aconitum napellus L ‘Carneum’ – Rosa storhjelm
Aconitum x stoerkianum Rchb. – Prakthjelm
Aconitum x stoerkianum Rchb. ‘Bicolor’ – Lys prakthjelm

Litteratur:

  • Johansen, G.-A. 1990. Hadsel Prestegård.- Rapport. Statens fagtjeneste for landbruket.
  • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utgåva ved Reidar Elven (ed).- Det norske samlaget. 1230 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Nøvik, P. 1891.Norsk Havebok. – Udgivet efter Foranstaltning af Selskabet “Havedyrkningens Venner”. Kristiania. F. Beyers Forlag. 193 s.
  • Schübeler, F.C. 1886-1889. Viridarium Norvegicum. Norges Væxtrige. Et bidrag til Nord-Europas Natur og Culturhistorie. – Udgiven som Universitetsprogram. Bd. I-III.
  • Schul, J. 2003. Cappelens store staudebok. – Utgitt i samarbeid med Det norske hageselskap. Cappelen. Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Knut Langeland. 309 s.
  • Stegen Præstegjelds Kaldsbog. Stasarkivet i Trondheim.
  • Walters, S.M. & al. 1989. The European Garden Flora. Vol. III. Dicotyledons (Part I). -
  • Cambridge University Press. Cambridge New York New Rochelle Melbourne Sydney. 474 s.

Tekst og foto:
© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no