Smålbladet mjødurt

Filipendula angustiloba (Turcz.) Maxim.

Rosefamilien – Rosaceae

mjodurtsmalbladetDenne arten har ikke noe norsk navn. Jeg foreslår ‘smalbladet mjødurt’ fordi det er bladene som er karakteristisk for planten. Arten er ikke funnet i noen hagebok, men den er beskrevet i en russisk flora (Komarov et al. 1971).

Karakteristisk for planten er bladene, der endeloben er delt nesten helt ned til bladfestet slik at det ser ut som 7-9 lange smale blad. Bladene nedover bladstilken er også så delt at de ser ut som lange smale blad. Blomstene er hvite, blomsterstandene er relativt små, og en typisk mjødurtblomsterstand. Blad- og blomsterstilk er glatte, og den er helt glatt på bladene, noen få hår i bladkanten.

Planten ble funnet i prost Sigvart Nielsens pensjonist-hage som er anlagt på slutten av 1930-tallet i Vesterålen. Det var ganske rikelig av planten der i 2002. I Botanisk hage i Tromsø sprer den seg godt. Bladverket er flott, så den er en attraktiv plante. Planten er ikke funnet i noen annen hage, og er så langt en temmelig ukjent staude. Den kommer fra Øst-Sibir, Japan og Mandschuria.

Kilder:

  • Barnes, P.G. 1998. Confusions in cultivated meadowsweets (Filipendula Miller). – The New Plantsman. S 145-153.
  • Komarov, V. L. 1971. Flora of the U.S.S.r. Vo. X. Rosaceae-Rosoideae, Prunoideae. – Botanical Institute of the Academy of Sciences of the USSR. Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations. Jerusalem.

Tekst og foto: © Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no