Rosa kjempemjødurt

 

Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim. ‘Rosea’

Rosefamilien – Rosaceae

rosakjempemjodurt1Den rosa kjempemjødurten er utrolig vakker med sine rosa blomsterstander. Selve planten er ofte litt lavere enn hovedarten, men ellers er de like. Den har samme type blad og behåringer som kjempemjødurt og er derfor lett å bestemme. Det er bare denne arten som har hår på stengel og blomsterstilker. Alle de andre rosa mjødurtartene er glatte.

Rosafargen på blomstertoppene varierer fra lyst rosa til ganske sterk rosa.

På Helgeland har flere fortalt at den brukes som hekk og le for mer krevende arter. Den skal tåle sjøsprøyt og er derfor brukt som leplante på øyene. I nord finnes den i flere hager på Nesna, på Dønna, i Leirfjord, i Sandnessjøen, flere steder i Meløy, (spesielt vanlig i Ørnesområdet) dessuten i Gildeskål.

Den finnes også på Stokkmarknes. Dit er den kommet fra en gammel hage på Dyrøya i Øksnes kommune. Lenger sør er den funnet ved Bergen og på Tonstad i Sirdal på Sørlandet.

Kilder:

  • Barnes, P.G. 1998. Confusions in cultivated meadowsweets (Filipendula Miller). – The New Plantsman. S 145-153.
  • Cullen, J. & al 1995. The European Garden Flora. Vol. IV. – Cambridge University Press. 602 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Åsen, P.A. 2003. Gamle stauder på Agder. – Natur i Sør. Agder naturmuseums rapportserie 2003-2. 81 s.

Tekst og foto:  © Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø

brynhild@tmu.uit.no