Purpurmjødurt

Filipendula purpurea Maxim.

Syn.: Spiraea palmata Thunb.

Rosefamilien – Rosaceae

purpurmjodurt1Dette synes å være en art med mange varianter, i alle fall når det gjelder blomsterfarger, fra hvit, lys rosa og oppover i alle mulige rosanyanser.

Planten blir sjelden blir over 1 meter høy, bladene er ganske tynne med glatte bladstilker og glatte blomsterstilker. Hår på nervene på undersiden av bladene forekommer. Bladene her har også en stor 5-delt endeflik med spisse fliker. De andre motsatte småbladene er bare tannet i kanten, har ingen fliker. Fruktene har hårkanter.

Dette er arten som i eldre litteratur oftest har vært betegnet som Spiraea palmata, på norsk palmemjødurt. Filipendula palmata (Pall.) Maxim. har blad som er hvitlodne på undersiden, har hvite blomster og er ukjent i kultur (se ellers innledningen om mjødurt).

 

I Danmark er palmemjødurt nevnt første gang i 1838, og utbudt til salg i 1886.

Purpurmjødurt nevnes bare med sortsnavnet ‘Elegans’. Det er trolig at denne palmemjødurten er purpurmjødurt. I Norge er palmata-navnet brukt i hagebøker fra ca. år 1920, men beskrivelsen tyder på at det er F. purpurea. Spiræa palmata er oppført i plantelisten fra Hadsel prestegårdshage. I herbariet ved Tromsø Museum har vi presset materiale derfra (belegg fra 1944) og det er F. purpurea. Det gamle materialet fra Hadsel finnes fortsatt. Vi har dessuten gammelt materiale fra Melbu i Vesterålen, Å i Lofoten og fra Tromsø med opprinnelse fra Severin Ytreberg på Bjørkås.

Det finnes ikke noe presset materiale i de andre norske herbariene, og det er så langt ikke funnet gammelt materiale ellers i landet. Purpurmjødurt kommer opprinnelig fra Østlige Sibir og Japan.

Kilder:

  • Barnes, P.G. 1998. Confusions in cultivated meadowsweets (Filipendula Miller). – The New Plantsman. S 145-153.
  • Cullen, J. & al 1995. The European Garden Flora. Vol. IV. – Cambridge University Press. 602 s.
  • Johansen, G.-A. 1990. Hadsel Prestegård.- Rapport. Statens fagtjeneste for landbruket.
  • Komarov, V. L. 1971. Flora of the U.S.S.r. Vo. X. Rosaceae-Rosoideae, Prunoideae. – Botanical Institute of the Academy of Sciences of the USSR. Translated from Russian,
  • Israel Program for Scientific Translations. Jerusalem.
  • Lange, J. 1999. Kulturplantenes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. 2. udg. – DSR Forlag. 477 s.
  • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utgåva ved Reidar Elven (ed).- Det norske samlaget. 1230 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Ytreberg, S. 1921. Hagebok for Nord-Norge. – Utgitt av Troms Landbruksselskap. Tromsø. 198 s.

Tekst og foto:  © Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no