Præriemjødurt

Præriemjødurt – Filipendula rubra (Hill.) Rob.

Syn: Spiraea lobata Gronov., S. palmata Murr.
Rosefamilien – Rosaceae

prariemjodurtDette er en fantastisk flott plante med sine store, sterkt rosa blomstertopper. Præriemjødurt blir opp til to meter høy, og har kraftige, store grove blad. Her er det også et stort endeblad, som er ganske dypt delt i 5-7 fliker. Bladflikene er spisse. De neste bladparene har også fliker. Dette er et viktig skilletegn fra andre arter. Blad og blomsterstilker er uten hår. Det kan være noe hår i bladfestene, og det er hår på nervene på undersiden av bladene. Fruktene er glatte og uten hår.

Præriemjødurt er av Lange angitt å være dyrket i Danmark fra 1817, og utbudt til salg i 1868 og 1886 fra gartnerier. Fra Norge nevner Thøgersen (1873) Spiraea lobata.

Ved herbariet på Tromsø Museum har vi et belegg fra Nylanders hage på Kirkenes fra 1933. Planten har navnet Spiraea venusta. Hos Barnes nevnes F. rubra ‘Venusta’ spesielt. Maisen Pedersen (3.utgave 1950) nevner var. venusta magnifica som særlig vakker.

I nord har vi funnet gammelt materiale kun et sted, nemlig på Å i Lofoten. Plantene her er kraftig rødfarget i stilk og i bladkanter, og er utrolig vakker.

Præriemjødurt er også funnet i to gamle hager på Sørlandet, i Flekkefjord og Bygland. Præriemjødurt kommer opprinnelig fra Østlige Nord-Amerika.

 Planter oppformert fra materiale fra hagen i Lofoten vil fra 2006 være til salgs hos Judiths Urtehage, 8310 Kabelvåg. judith.koesveld@tiscali.no

Kilder:

  • Barnes, P.G. 1998. Confusions in cultivated meadowsweets (Filipendula Miller). – The New Plantsman. S 145-153.
  • Cullen, J. & al 1995. The European Garden Flora. Vol. IV. – Cambridge University Press. 602 s.
  • Fremstad, E. & Solem, T. 2005. Gamle hageplanter i Midt-Norge. – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet. Rapport botanisk serie 2005-2. 72 s.
  • Lange, J. 1999. Kulturplantenes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. 2. udg. – DSR Forlag. 477 s.
  • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utgåva ved Reidar Elven (ed).- Det norske samlaget. 1230 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Pedersen, M. 1950. Blomsterhagen. Flerårige planter. – 3. opplag. Aschehoug. 240 s.
  • Tøgersen, Th: 1873: Praktisk Havebog: en vejleder i Frugt-, Blomster – og kjøkkenhaven samt Stuegartneriet. Sarpsborg. 222 s.
  • Åsen, P.A. 2003. Gamle stauder på Agder. – Natur i Sør. Agder naturmuseums rapportserie 2003-2. 81 s.

Tekst og foto:
© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no