Fylt mjødurt

To hageformer av vanlig mjødurt – Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Fylt mjødurt – F. ulmaria (L.) Maxim. ‘Flore pleno’ og

Broketbladet mjødurt – F. ulmaria (L.) Maxim. ‘Variegata’

Rosefamilien – Rosaceae

fylltmjodurtVarianter av mjødurt har vært populære hageplanter.

Fylt mjødurt (bildet) ser ut som en vanlig mjødurt, men har vakre fylte blomster. Fylt mjødurt er en art som ble betegnet som vanlig på slutten av 1800-tallet. Statsgartner Peter Nøvik (1902) skriver at den er en av de vanligst brukte staudene i Finnmark. Den står også oppført i plantelisten fra apoteker Svensens hage i Tromsø ved århundreskiftet, og er oppført i Ytrebergs hagebok for Nord-Norge.

Gammelt materiale av denne kjenner vi ikke til fra Norge i det hele tatt. Vi er meget interessert dersom noen kjenner til gamle eksemplarer av denne.

 Arten finnes i dag i noen hager, men dette er nyere materiale fra sørligere områder.

Lange har ikke noe informasjon om denne fra Danmark.

 Broketbladet mjødurt ser ut som en vanlig mjødurt men bladene er gulflekkete. Denne fantes i Hadsel pretstegårdshage og er omtalt av Ytreberg. Gammelt materiale av denne er heller ikke funnet i noen hage, og vi ønsker informasjon om denne formen. Nyere materiale er å få kjøpt. Lange har ikke noe informasjon om denne fra Danmark.

Kilder:

Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
Nøvik, P. 1902. Havedyrkningen i Norges Nordlige Egne før og nu. Grøndahl & Søns Bogtrykeri. Christiania. 31 s.
Svendsen, P. 1903. Fra Tromsø. – Norsk Havetidend 19: 92-94.
Ytreberg, S. 1921. Hagebok for Nord-Norge. – Utgitt av Troms Landbruksselskap. Tromsø. 198 s.

Tekst og foto:
© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no