Fagermjødurt

Filipendula purpurea Maxim. ‘Purpurascens’

Rosefamilien – Rosaceae 

fagermjodurtDette er trolig den vakreste av mjødurtartene; lav (30-60 cm) med rødflekkete blad og nydelige rosa blomstertopper.

Den har ikke noe norsk navn, så ‘fagermjødurt’ er bare et forslag fra forfatterens side. Andre aktuelle navn kan være ‘praktmjødurt’ eller ‘rødbladet/ rødnervet purpurmjødurt’. Den er omtalt med disse kjennetegnene flere steder.

Barnes (1998) nevner den lille, purpur-bladete kultivaren som er kalt Spiraea palmata purpurea av Bowles (1914), er kalt F. purpurea ‘Purpuracsens’ av Huxley (1992) og trolig også Spiraea digitata nana purpurea nevnt av Thomas (1990). Jeg oppfatter Barnes konklusjon som at denne skal hete F. purpurea ‘Purpurascens’.

 Ytreberg beskriver den og kaller den Filipendula palmata elegans. Beskrivelsen passer også til Spiræa astilboides fra prestegårdshagen på Hadsel.

I hageherbariet på Tøyen i Oslo, ligger det presset materiale av denne formen fra lærer Severin Ytreberg, Bjørkås, Tromsø juli 1923. Dette viser hvor nyttig det er å presse materiale som dokumentasjon.

I Tromsø har vi levende materiale som vi vet var i en hage ca 1930. Dette materialet stammer trolig fra Bjørkås. Så langt er dette det eneste gamle materialet vi kjenner til i Norge. Den er også registrert i en hage i Trøndelag, men dette materialet har usikkert opphav. ‘Fagermjødurt’ med nyere opphav finnes i en del hager. Den er å få kjøpt i en del hagesentra. Fra et gartneri i England får man kjøpt denne som Filipendula palmata ‘Elegantissima’

Kilder:

  • Barnes, P.G. 1998. Confusions in cultivated meadowsweets (Filipendula Miller). – The New Plantsman. S 145-153.
  • Cullen, J. & al 1995. The European Garden Flora. Vol. IV. – Cambridge University Press. 602 s.
  • Johansen, G.-A. 1990. Hadsel Prestegård.- Rapport. Statens fagtjeneste for landbruket.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Ytreberg, S. 1921. Hagebok for Nord-Norge. – Utgitt av Troms Landbruksselskap. Tromsø. 198 s.

Tekst og foto:
© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no