Mjødurtslekten

Rosefamilien – Rosaceae

rosakjempemjodurt

Foto: © Brynhild Mørkved

Rosefamilien er en trygg plantefamilie da den ikke inneholder en eneste giftig art.

Mjødurtslekten har fått sitt norske navn trolig fordi vanlig mjødurt ble brukt som krydder ved tidligere tiders brygging av mjød og øl.

Ifølge den europeiske hagefloraen finnes det bare ca. 10 arter mjødurt i verden. Barnes opererer med 16 arter. Alle artene er flotte planter, med en busket, stor blomsterstand sammensatt av mange små enkeltblomster. Bladene er finna, det vil si at de er sammensatt av flere mindre blad.

I Norge har vi to viltvoksende arter; mjødurt (F. ulmaria) og knollmjødurt (F. vulgaris). Begge disse artene opptrer med hageformer. I hagesammenheng har vi flere arter med rosa eller hvite blomster. Når det gjelder de rosablomstrete har det vært mye forvirring i navnsettingen. Det gjelder spesielt bruken av navnet Filipendula palmata, palmemjødurt. Dette har vært mye brukt i eldre litteratur, men brukes også fortsatt i nyere staudebøker.

Det selges også planter fra engelske planteskoler med dette navnet, og feil bestemmelse. Dette til tross for at det i den europeiske staudefloraen av 1995 påpekes navneforvirringen, at arten er ukjent i dyrkning, og beskrivelse av arten.

Foto: © Brynhild Mørkved

Den har vanligvis hvite blomster og bladene er tett hvithåret på undersiden. Den er viltvoksende i Østlige Sibir. Palmemjødurt har i årenes løp vært beskrevet med minst tre forskjellige authornavn, og det har nok vært med på å øke forvirringen.

Bildene viser Rosa kjempemjødurt (øverst) og Fylt mjødurt.

Les mer om og se bilder av følgende mjødurtarter:

Kjempemjødurt – Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim.
Rosa kjempemjødurt – Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim. ‘Rosea’
Purpurmjødurt – Filipendula purpurea Maxim.
Fagermjødurt – Filipendula purpurea Maxim. ‘Purpurascens’
Præriemjødurt – Filipendula rubra (Hill.) Rob.
Fylt mjødurt – Filipendula ulmaria (L.) Maxim. ‘Flore pleno’
Smalbladet mjødurt – Filipendula angustiloba (Turcz.) Maxim.

Kilder:

  • Barnes, P.G. 1998. Confusions in cultivated meadowsweets (Filipendula Miller). – The New Plantsman. S 145-153.
  • Cullen, J. & al 1995. The European Garden Flora. Vol. IV. – Cambridge University Press. 602 s.
  • Komarov, V. L. 1971. Flora of the U.S.S.r. Vo. X. Rosaceae-Rosoideae, Prunoideae. – Botanical Institute of the Academy of Sciences of the USSR. Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations. Jerusalem.

Tekst: Brynhild Mørkved

Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø

brynhild@tmu.uit.no