Slekter/familier med flere arter

Mange planteslekter og plantefamilier er rik på vakre planter som tidlig ble brukt som prydplanter. Via menyen til venstre kan du finne omtaler av stauder i følgende familier eller slekter:

  • Aconitum – Hjelmslekten
  • Bergenia – Bergblom
  • Chionodoxa – Snøstjerner
  • Filipendula Mill. – Mjødurtslekten
  • Liliceae – Liljer: Madonnalilje og Tigerlilje
  • Malurtslekten: Abbrodd og Ekte malurt
  • Polygonaceae – Slirekneslekten: Alpeslirekne og Toppslirekne
  • Ranunculus: Hvite dupper og Gullknapp