Stjerneskjerm

Skjermplantefamilien – Apiaceae

Aquilegia vulgaris L. - AkeleieDenne yndige planten blir også kalt oldemorsblomst. Det som ser ut som en blomst, er i virkeligheten mange blomster som er samlet i en liten skjerm og omgitt av mange såkalte svøpblad. Disse er oftest rosa, men kan også være farget i hvitt eller rødt. Hver enkelt liten blomst har en vel 1 cm lang rosa blomsterstilk. Alle disse blomsterstilkene forsterker det rosa inntrykket av planten.

Blomstringen starter i juli og varer helt til frosten kommer. Blomstene egner seg godt tørket. Bladene er blankt grønne, handflikete og vakre. De kan ligne på blad av duppesoleie eller skvallerkål, og ved noen hageregistreringer er stjerneskjerm blitt feilbestemt og dermed oversett.

Stjerneskjerm er opprinnelig viltvoksende i Mellom-Europa. Planten ble tidligere brukt som medisinplante. I Norden er den første gang omtalt i 1770, og dokumentert dyrket i Danmark i 1817. Første angivelse fra Norge er fra Rathkes oversikt over plantene i botanisk hage i Christiania i 1823. Den er videre omtalt i Mortensens hagebok fra 1836, og Schübeler omtaler den som en vanlig dyrket hageplante nord til Karasjok og Vardø. I dag finnes den spredt i gamle hager i hele landet. Den er ikke uvanlig i Nordland og i Trøndelag.

Dette er en art som bør finnes i alle gamle anlegg. PLANTEARVEN® har informasjon om produsenter under menyen “hvordan få tak i?”.

Kilder

  • Fremstad, E. & Solem, T. 2005. Gamle hageplanter i Midt-Norge. – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet. Rapport botanisk serie 2005-2. 72 s.
  • Lange, J. 1999. Kulturplantenes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. 2. udg. – DSR Forlag. 477 s.
  • Mortensen, M. 1836. Almindelig Norsk Havebog eller kort og letfattelig An-viisning til at anlægge en Urte- og Frugthave, dyrke de almindeligste Kjøkken-væxter, Frugttræer, Blomster og Ziirplanter. Grundet paa Erfaring og flere nyere Skrifter om Havevæsenet. Gjenomgaaet, berigtigetog forøget. 151 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Rathke, J. 1823. Enumeratio plantarum horti botanici Universitatis Regiae Fredericianae Christianiensis. – Christianiae. Gröndahl. 59 s.
  • Schübeler, F.C. 1886-1889. Viridarium Norvegicum. Norges Væxtrige. Et bidrag til Nord-Europas Natur og Culturhistorie. – Udgiven som Universitetsprogram. Bd. I-III.
  • Åsen, P.A. 2003. Gamle stauder på Agder. – Natur i Sør. Agder naturmuseums rapportserie 2003-2. 81 s.

Tekst og foto:
© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no