Aurikler

Nøkleblomfamilien – Primulaceae

Aurikler - Primula x pubescensAurikelen er en spontan krysning mellom de to alpeplantene den gule Primula auricula og den fiolette Primula hirsuta. Denne krysningen ble funnet i nærheten av Innsbruck i 1576 og ble utgangspunktet for nye krysninger og den store aurikelkulturen som etter hvert oppstod, spesielt i Belgia og England.

Aurikler er nevnt første gang i Norden i Flora Danica i 1648. I Norge nevnes den første gang i Christian Gartners hagebok fra 1694, som Auricula ursi, Biørn-Øre.

I Baades fortegnelser over hageplanter i Trondheim i 1768, står det at aurikler er vanlige og at de finnes i “Adskillelige Farver og Forandringer”. På 1800-tallet har vi flere beskrivelser av den fantastiske aurikeldyrkingen som var i Nord-Norge. Schübeler skrev for eksempel i 1887 at aurikler er en av de mest populære prydplanter i Norge.

Den mest berømte aurikeldyrkeren vi har hatt er prost Sigvard Nielsen på Hadsel prestegård. Han kjøpte frø fra utlandet og hadde flere mål med aurikler. Til sammen hadde han over 100 forskjellige sorter.
Auriklene har den egenskapen at de vokser seg ut av jorda, og derfor må omplantes med noen års mellomrom. De krever en del stell, og det er nok en av grunnene til at en del aurikler er forsvunnet.

Gamle aurikler blir samlet inn i hele landet. De var vanligere tidligere og det er en oppgave å finne frem til flest mulig av de gamle sortene og variantene.
Den største samlingen så langt finner vi i Tradisjonshagen i Tromsø, der 80 ulike innsamlinger er gjort i den nordlige landsdel.

Kilder:

Baade, P. N. 1768. Trondhiemske Have-Planter. S. 75-87 i: Nøvik, P. 1901. Samlinger til Havebrugets Historie i Norge. – Udgivet af Selskabet “Havedyrkningens venner”. Gröndahl & Sön. Christiania. 298 s.

Balvoll, G. & Weisæth, G. 1994. Horticultura. Norsk hagebok fra 1694 av Christian Gartner. -Landbruksforlaget. 96 s.
Gran, H. H. 1917. Aurikelen. En prydplantes historie i 300 aar. – Norsk Havetidend 33: 281-289, 313-323.
Lange, J. 1999. Kulturplantenes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. 2. udg. – DSR Forlag. 477 s.
Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
Schübeler, F.C. 1886-1889. Viridarium Norvegicum. Norges Væxtrige. Et bidrag til Nord-Europas Natur og Culturhistorie. – Udgiven som Universitetsprogram. Bd. I-III.
Ytreberg, S. 1921. Hagebok for Nord-Norge. – Utgitt av Troms Landbruksselskap. Tromsø. 198 s.

Tekst og foto:
© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no