Staudeflora på nett

På disse nettsidene informerer vi om en del av plantene i PLANTEARVEN. Et av formålet med STAUDEFLORA PÅ NETT er å fortelle om plantenes historie, hvilke egenskaper de har og hvordan du kan kjenne dem igjen.

På denne måten vil vi inspirere til å bruke de tradisjonsrike plantene mer, og vi oppfordrer til å melde fra dersom noen finner eller har gamle eksemplarer i sin hage.

Planter med genetisk og historisk verdi
I hovedsak er det stauder som er omtalt her. Nedenfor er det listet opp hvilke arter eller planteslekter/-familier med flere arter, som er presentert på disse sidene. Stauder er en stor plantegruppe som det finnes mye gammelt materiale av. Mange gamle stauder har stor genetisk og kulturhistorisk verdi og mange er interessert i disse plantene.

Plantene som presenteres er valgt fordi de er interessante, de er undersøkt i forbindelse med gjennomførte kartleggingsaksjoner, og vi har fått fagfolk som vi samarbeider med til å skrive om dem.

Inngang til omtalene via menyen til venstre. Du kan finne omtaler av flere historiske planter på denne siden.

Enkeltarter:

 • Ajuga reptans L. – Krypjonsokkoll
 • Allium cepa L. ‘Viviparum’ – Luftløk
 • Aquilegia vulgaris – Akeleie
 • Astrantia major L. – Stjerneskjerm
 • Corydalis nobilis (L.) Pers – Sibirlerkespore
 • Iris Sibirica – Sibiriris
 • Othocallis siberica (Haw.) Speta – Sibirblåstjerne
 • Primula x pubescens – Aurikler
 • Scopolia carniolica Jacq. – Galnebær

Slekter og familier med flere arter:

 • Aconitum – Hjelmslekten
 • Bergenia – Bergblom
 • Chionodoxa – Snøstjerner
 • Filipendula Mill. – Mjødurtslekten
 • Liliceae – Liljer: Madonnalilje og Tigerlilje
 • Malurtslekten: Abbrodd og Ekte malurt
 • Polygonaceae – Slirekneslekten: Alpeslirekne og Toppslirekne
 • Ranunculus: Hvite dupper og Gullknapp