Du kan bidra til bevaring

Norsk genressurssenter er opprettet for at genressurser skal bli bevart og bli brukt. Vi ønsker imidlertid også publikums hjelp til å ta vare på og bruke plantemangfoldet, og oppfordrer alle med interesse for botanikk, historie, biologisk mangfold og miljø til å bidra til å ta vare på PLANTEARVEN. Dette kan skje på følgende måter:

Ta vare på de gamle plantene dine!

Du kan selv ta vare på gamle planter og sorter i din egen hage, og del gjerne med andre; jo flere eksemplarer det finnes av akkurat din plante, jo større er mulighetene for at den vil ble bevart for ettertiden. Tenk deg godt om før du fjerner gamle planter når du overtar en gammel hage. Vi har laget en 24-siders brosjyre Veileder i plantebevaring som kan lastes ned som pdf-fil eller bestilles fra senteret.

 • publikums medvirkning til å registrere planter. Planter av
 • Registrer planter fra din egen hage!

  Siden 2001 har Genressursutvalg for planter og Genressurssenteret arbeidet med kartlegging og innsamling av gamle planter, og vi ønsker fortsatt publikums medvirkning til å registrere planter. Hvis du har en eller flere planter du tror er gamle, sjeldne og verdifulle ber vi deg ta kontakt, enten ved å registrere planten(e) på dette skjemaet, sende en e-post eller benytte kontaktinfo til å sende brev eller ringe.

  Bruk historiske planter!

  Vi ønsker at flere skal ta i bruk plantene i PLANTEARVEN. Titt inn i gamle hager og se om du finner noe spennende. Mange hyggelige bekjentskap har startet med en prat over gjerdet om planter, og de fleste vil gjerne dele sine planter med andre. I hager som er fraflyttet finnes ofte gamle hageplanter som vil forsvinne dersom ingen forbarmer seg over dem. Stadig flere planter blir også til salgs som PLANTEARVEN®-planter. Så spør etter PLANTEARVEN®-planter neste gang du er på hagesenteret.

  Bli produsent for PLANTEARVEN®

  Genressurssenteret har opprettet PLANTEARVEN® som et beskyttet varemerke som vi stiller til disposisjon for gartnerier, planteskoler eller andre bedrifter som vil produsere og selge PLANTEARVENs planter. Genressurssenteret vil sørge for markedsføring av varemerket og bidra til å reklamere for plantene som selges under varemerket. Ta kontakt om du vil starte som produsent av PLANTEARVEN®-produkter.

  Bli en aktiv plantebevarer!

  Genressurssenteret ønsker kontakt med spesielt interesserte som vil delta aktivt i plantebevaring gjennom Genressurssenterets planteklubber. Det er opprettet planteklubber for roser, stauder, grønnsaker, potet og urter, bær og stueplanter. Se egen fane i venstre meny eller gå inn på denne siden. Ta kontakt om du er interessert.