Stauder – kartlegging og innsamling

Pioner - staudehagens dronning, som det finnes mange vakre sorter av. Foto Åsmund Asdal

Pioner - staudehagens dronning, som det finnes mange vakre sorter av. Foto Åsmund Asdal

Det er de siste år gjennomført en omfattende kartlegging av stauder i gamle hager. Mange institusjoner og enkeltpersoner har vært involvert og flotte gamle stauder er funnet på nedlagte fyr langs kysten, i villahager i bystrøk, på gårder og i fiskevær, på prestegårder og kirkegårder, og selvsagt i mange privathager der stauder har gått i arv fra generasjon til generasjon. 

Mange privatpersoner har gitt tips om spesielle planter som er undersøkt nærmere av fagpersoner, og spesielt interessante planter er samlet inn til samlinger. 

Samlinger av stauder for genressursbevaring blir organisert med fem hovedsamlinger ved 5 regionale botaniske hager: 

I tillegg til disse hovedsamlingene er det samlinger av stauder ved museer, bygdetun o.l. rundt om i landet. Disse tjener som demonstrasjonsfelt i tillegg til at de har en sikkerhetsfunksjon i fall sjeldne planter skulle gå tapt et annet sted. 

En av de største og fineste av disse finnes ved Gamle Hvam museum. Se også plantelister for Gamle Hvam Museum; Tradisjonelle hageplanter ved Gamle Hvam museum og Roser og blomstrende busker

Gjennom de siste fire år er 6 historiske hager i Lofoten restaurert med autentiske planter fra distriktet omkring. Hagene rommer tilsammen 250 historiske stauder. Les mer på prosjektets egen nettside

Samlinger finnes også ved Lier Bygdetun, Norsk Hagebruksmuseum i Grimstad, Fossmotunet i Målselv og Steigen Bygdetun.