Sortssamlinger i frukt

Samlinger med tilsammen 4-500 ulike fruktsorter er bevart 12 forskjellige steder i landet, med ulike typer intstitusjoner som vertskap. Sortene er samlet inn fra 1980-tallet og fremdeles hender det at noen “nye” gamle sorter blir oppdaget og tatt inn i samlingene.

De nyeste og også største samlingene av fruktsorter i Norge er  samlingene av eple, pære og plomme som finnes på Njøs i Sogn. Dette sortsmaterialet er etablert for å kunne brukes i norsk fruktforedling, som nå blir utført av Gramnor as. Samlingen ble inkludert i Genressurssenterets bevaringsarbeid fra 2008.

Mer informasjon om hver enkelt samling og bevaringsstedet finnes her. Genressurssenteret har også en database over de bevaringsverdige sortene og hvor de finnes bevart.

Samlinger av fruktsorter i Norge finnes ved:

 • Hardanger Folkemuseum, Utne
 • Hedmarksmuseet / Domkirkeodden, Hamar
 • Nordfjord Folkemuseum, Sandane
 • Karnilstunet, Sandane
 • Vigatunet ved Ryfylkemuseet, Sand i Ryfylke
 • Lier Bygdetun, Lier
 • Hvaler Fruktprosjekt, Skjærhalden
 • Lund Bygdetun, Moi i Rogaland
 • Grønt kompetansesenter, Hjeltnes, Ulvik i Hardanger
 • Institutt for Plante- og miljøvitenskap, UMB, Ås
 • Norsk hagebruksmuseum, Dømmesmoen i Grimstad
 • Hardanger folkehøgskole / Bioforsk Ullensvang, Lofthus
 • Njøs Næringsutvikling / Graminor as, Njøs i Sogn